Käesolev leping reguleerib Teenusepakkuja ja Kliendi vahelisi suhteid

 1. Lepingu põhitingimused:

  • 1
  • Teenusepakkuja - juriidiline isik, kes pakub erinevaid veebimajutusteenuseid. Ametlikult Eestis registreeritud eraettevõte – UGB Hosting OÜ, registrikood 14290421.
  • Põhiteenused - oluliste teenuste loendisse kuuluvad sellised teenused nagu eraldiseisva või virtuaalserveri rentimine ja virtuaalserveriteenus;
  • Lisateenused - lisateenuste loendisse kuuluvad domeeninime registreerimine, SSL-sertifikaadid, serveri ressursside laiendamine, täiendavate IP-aadresside rentimine ning muud lepingus sätestatud ja ette nähtud teenused;
  • Tingimusi, mis ei ole lepinguga sätestatud, kasutatakse seaduses määratletud tähenduses ja nende puudumisel tavapärases tähenduses.
 2. Provaideri kohustused:

  • 2
  • Klientide isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamine, mida kasutatakse Teenusepakkuja teenuste haldamiseks;
  • Teha kõik võimalik, et tagada kliendile teenuste osutamiseks kasutatud seadmete tõrgeteta toimimine;
  • Kliendi planeeritud hooldusest teavitamine vähemalt 24 tundi enne selle toimumist. Erandid on juhud, mille puhul kiireloomulise hoolduse mitteteostamine võib põhjustada seadmete riket, andmete kaotsiminekut, samuti ka kui see võib oluliselt häirida Teenusepakkuja tööd;
  • Pakkuda igale kliendile kogu vajalikku teavet ostetud teenuste haldamiseks;
  • Kliendile tehnilise- ja veebimajutusteenuste toe pakkumine. Teenusepakkuja ei ole kohustatud pakkuma tehnilist ega muud tuge kolmandate isikute rakendustele, näiteks veebipõhistele skriptidele ja hallatavatele teenustele;
  • Teenusepakkuja teenustest loobumise korral Klientidele kasutamata vahendite tagastamine, eeldusel, et Klient ei rikkunud lepingu tingimusi. Tagasimakseavaldusi saab esitada üksnes kliendiliidese kaudu. Tagasimakseavaldusi saab esitada vabas vormis, ilma et oleks vaja täpsustada teenustest keeldumise põhjuseid. Kui Teenusepakkuja ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti on tagasimaksekuupäev taotluse esitamise kuupäev;
 3. Kliendil ei ole lubatud:

  • 3
  • Postitada või hoiustada materjale, mis rikuvad Eesti Vabariigi õigusakte või Euroopa Liidu eeskirju;
  • Avaldada või saata infot või tarkvara, mis sisaldab arvutiviiruseid, usse (worms) või võib häirida võrgu kaudu ligipääsetavate arvutite tavapärast toimimist;
  • Saata soovimatuid e-kirju (SPAM) või postitada sõnumeid teadetetahvlitele, foorumitesse või veebisaitidele, kasutades selleks Teenusepakkuja teenuseid;
  • Avaldada teavet, mis on suunatud etnilise vihkamise või vägivalla õhutamisele või kutsub üles kukutama hetkel võimul olevat valitsust;
  • Petislikke või muude ressursside majutamine, mille eesmärk on külastajate häkkimine või pettuse kaudu nende isikuandmetele juurdepääsu saamine;
  • Teenusepakkuja vahendite kasutamine otseseks või kaudseks autoriõiguste rikkumiseks;
  • Majutada pornograafilist materjali, mis on seotud alaealiste isikute või isikutega, kes näevad välja nooremad kui 18-aastaased. Lubatud ei ole ka loomadega seotud pornograafilised materjalid;
  • Eesti õigusaktidega piiratud kaupade või teenuste müük. Taolised tooted on näiteks tubakas, alkohol ja ravimid;
  • Internetikasiinode ja muude hasartmängudega seotud veebisaitide ehitamine ja majutamine, välja arvatud juhul, kui kliendil on selliste tegevuste tarbeks kõik Eesti Vabariigi territooriumil vajalikud load ja litsentsid;
 4. Teenuse peatamise ja blokeerimise tingimused:

  • 4
  • Kasutustingimuste rikkumusel on Teenusepakkujal õigus kõik teenused koheselt blokeerida. Pärast seda saab Klient teate süsteemisisese päringusüsteemi kaudu. Kui taoline pakkujapoolne nõue leiab positiivse lahenduse (keelatud sisu kustutamine, saidi üleviimine kolmanda Teenusepakkuja serveritesse jne) võib Teenusepakkuja teenuse kasutamise taastada;
  • Teenusepakkujal on õigus piirata või peatada klienditeenust juhul, kui Klient põhjustas süsteemi ülekoormuse või tekitas kahju pakkujale või teistele Klientidele;
  • Teenusepakkujal on õigus seadmete hoolduse ajal katkestada teenuste osutamine;
  • Teenusepakkujal on õigus blokeerida ja seejärel kustutada kõik kliendi andmed, juhul kui Klient ei ole teenuste eest tasunud ettenähtud ajaks;
  • Teenuse osutaja ei kontrolli kliendi tegevust ega selle vastavust kehtivatele seadustele;
  • Teenusepakkujal on eraettevõtja ja jätab endale õiguse keelduda Klientidele teenuste osutamisest, põhjendust andmata;
 5. Lepingu kehtivusaeg ja selle muutmine:

  • 5
  • Leping kehtib alates hetkest, kui Teenusepakkuja arvele on laekunud osutatud teenuste eest vastav tasu;
  • Lepingu kehtivusajaks loetakse kogu perioodi, mille jooksul Klient Teenusepakkuja teenuseid kasutab;
  • Teenusepakkuja jätab endale õiguse käesolevat Lepingut muuta või kohandada;
 6. Konfidentsiaalsus ja isikuandmed:

  • 6
  • Kliendi poolt edastatud isikuandmeid töödeldakse vastavalt andmekaitseseadusele. Andmeid võib kolmandatele isikutele edastada ainult siis, kui on see on eelnevalt kliendiga kokku lepitud või seadusega ettenähtud juhtudel;
  • Klient vastutab pakkujale edastatud andmete õigsuse eest;
  • Teenusepakkuja ei vastuta võimaliku kahju eest juhul, kui Klient on Teenusepakkujale edastanud ebaõiged andmed;
 7. Poolte kohustused

 8. Teenusepakkuja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud järgnevatel põhjustel:

  • 7
  • Rikete korral, mis on põhjustatud kliendipoolse tarkvara kasutamisest;
  • Kliendi tegevusest või tegevusetusest virtuaalse või eraldiseisva serveri haldamisel;
  • Kahju kolmandatele isikutele, mis on põhjustatud kliendi tahtlikust või tahtmatust tegevusest;
  • Kliendi poolt korraldatud viirusprogrammide, küberrünnakute ja rämpspostisõnumite levitamise tegevuse tagajärjed;
  • Teenusepakkuja vastutus piirdub kliendile pakutava teenuse kuumakse suurusega.

Sisselogimine kliendi kontole